Sosyal Gelişim Geriliğinin Zor Yanları

Sosyal Gelişim Geriliğinin Zor Yanları

Sosyal Gelişim Geriliğinin Zor Yanları

Sosyal gelişim geriliğinin zor yanları oldukça fazladır ve ebeveynler çocuklarını kurtarmak için buyanlarla savaşmak durumundadır.

Bahsedilen sosyal gelişim geriliğinin zor yanları insanların hayatlarında oldukça problem çıkarmaktadır. Dolayısıyla kişilerin bu zor yanları törpüleyebilmek için tedavi olmaları gerekmektedir. Bu noktada ailelere büyük iş düşmektedir.

Özellikle anne ve babanın sosyal gelişim geriliğinin zor yanları kısmında çocuklarına yardımcı olmaları ve onların hayatlarını kolaylaştırmaya çabalamaları gerekmektedir.

Sosyal Gelişim Nedir?

Çocuk, dünyaya geldiği saniyeden itibaren toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde yaşamaya başlar. Böylelikle çocuğun ilk sosyal etkileşime anne ve babası ile yaşanır. Daha sonra aile çevresindeki diğer yakın bireylerle de bu etkileşim devam etmektedir. Çocuk fiziksel, duygusal, dil ve zihinsel yönden geliştikçe serviste genişleyecektir. Aile içinde başlayan bu sosyal etkileşim, okuldaki yaşantılarla ve arkadaş ilişkileri ile devamlılık gösterir. Yetişkinlik döneminde ise iş yaşantıyla çok daha farklı bir boyut kazanır.

Sosyal gelişim açısından yeterince gelişememiş ya da geri kalmış bir kişi, toplumla birlikte yaşadığı insanlarla sağlıklı bir biçimde iletişim kuramaz. Konuşma ve tartışma becerileri gelişmediğinden kurduğu iletişim kısa sürede çatışma veya sürtüşmeye dönüşür. Yardımlaşma, paylaşma, işbirliği ve başkaları ile iyi ilişkiler kurma gibi sosyal becerilerden yoksun olduğu için toplumdaki diğer insanlarla uyum içerisinde yaşamayı başaramaz.

Çoğunluk olarak mutsuz ve başarısız bir hayat sürer. Yaşının gerektiği sosyal gelişim düzeyine ulaşamamış birey, davranışlarındaki toplumca onaylanmayan bozukluk ve toplumun kurallarından dolayı, toplumsal baskı altında kalır. Bu toplumsal baskı, kişinin kınanmasından başlar. Toplumdan dışlanmasına kadar da ilerleme gösterebilmektedir. Toplumsal baskının fazlada kişinin mutsuz olmasına ve uyumsuzluğuna sebebiyet verir ve hatta bu durumları arttıracaktır.

Sosyal Gelişim Geriliği Nedir?

Günümüzde birçok çocukta görülen sosyal gelişim geriliği, çocukların sağlıklı gelişimini engelleyen bir hastalık çeşidinin adıdır. Çocuklarda bazı nedenlerden dolayı gelişim bozuklukları meydana gelmektedir. Bebeklikten belirli bir yaşa kadar çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlamış olmaları çok önemlidir.

Ancak bazı genetik etkenler ve çevresel etkenler, çocuklarda gelişim bozukluğu meydana gelmesine sebebiyet vermektedir. Anne ve babaların çocuklarıyla yeteri derecede ilgilenmemesi, bu tür rahatsızlıkların oluşmasında çok önemli etkenlerden sayılmaktadır. Çocukların beslenme, sosyal çevreyle iletişimi ve uyku gibi bütün ihtiyaçlarını yeterli derecede alması gereklidir.

Çocukların yaşadıkları sosyal çevrede kendini ifade edebilmesi ve toplumun kurallarını öğrenebilmesi için sosyal gelişimin sağlıklı bir şekilde benimsenmesi gereklidir. Sosyal gelişim, bebeklikten başlayan ve ölene kadar devam eden bir serüvendir.

Çocuklarda, sosyal gelişim de en önemli etken anne ve baba yani ailedir. Anne ve babanın çocuğun kendini ifade edebilmesi için uygun ortamı hazırlaması çok önemlidir. Sosyal duygusal gelişim geriliği bulunan çocuklar, çevreleri ile iletişim sağlayamaz ve duygularını normal bir biçimde ifade edemezler. Sosyal gelişim geriliğinin zor yanları burada bile kendini belli etmektedir.

Sosyal Gelişim Geriliği Belirtileri Nelerdir?

Sosyal gelişim geriliği bulunan çocuklarda; güvensizlik, sosyalleşememe ve inatçı davranışlar gibi belirtiler gözlemlenmektedir. Ayrıca bu çocuklar, ileriki yaşantılarında sosyal oyunlar oynamak istemezler ve bencil davranışlar sergilemektedirler.

Sosyal gelişim geriliği belirtileri bulunan çocuklarda; hırçınlık, saldırganlık gibi davranışlar da gözlemlenmektedir. Normal gelişen çocuklara göre bu tür rahatsızlığı bulunan çocuklar, gelişim geriliği de gösterir. Sosyal gelişim geriliği; çocuklarda duygusal girişimde aksaklıklar, dil geriliği ve motor becerilerini zayıflık gibi sorunlara da sebebiyet vermektedir.

Bu saydığımız belirtilerin hepsi çocuğun günlük yaşantısını zorlaştırarak bizleri sosyal gelişim geriliğinin zor yanları açısından bilgi vermektedir. Bu belirtileri gören aile bireylerinin acilen bir doktor yardımı alması veya uzman kişilere danışması gerekmektedir. Böylelikle tedaviye başlayarak çocuğun hayatında bulunan sosyal gelişim geriliğinin zor yanları azaltılabilir.

Sosyal Gelişim Geriliği Teşhisi ve Tanısı

Sosyal gelişim geriliği tanısı için ailelerin bilinçli olmaları çok önemlidir. Çocuklar, doğduktan sonra belirli bir yaşa gelene kadar sosyal gelişim özellikleri göstermektedirler. Bu özelliklerin takip edilmesi ve gerekli durumlarda bir uzman ile iletişime geçilmesi önemli hususlardandır.

Baz durumlarda ebeveyn, çocuklarda görülen gelişim bozukluklarına fark edemeyebilir veya durumun geçici olduğunu ve zamanla düzeleceğini düşünebilir. Bu düşünce tamamen yanlış ve yanıltıcıdır. Bu tür sorunlar, ileri boyutlara taşınmadan hemen bir uzman doktora başvurmak önemlidir.

Sosyal gelişim geriliği teşhisi, uzman doktorlar tarafından gerekli muayeneler sonrasında ortaya koymaktadır. Anne ve babalar çocuklarının da çevre ile olan bağlantıları kontrol etmedikten sonra bir uzman yardımı alırlar. Özellikle okul döneminde ciddi sorunlarla karşı karşıya kalınmak mümkündür. 

Sosyal gelişim geriliği bulunan çocuklar, çevreye uyum sağlamaları ve kendini fiziksel, duygusal ve sosyal olarak ifade etmesi bağlamında çok zorlanırlar. Çocukların duygusal gelişimi ile sosyal gelişimi doğru orantılı olmalıdır. Bu nedenle anne babaların çocuklarına sevgi ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilmesi bilmesi çok önemlidir.

Sosyal Gelişim Geriliği Tedavi Süreci

Sosyal gelişim geriliğinin zor yanları tedavi süreciyle önlenmeye çalışılır. Bahsettiğimiz sosyal gelişim geriliği görülen çocukların hemen bir pedagoga götürülmesi çok önemli bir noktadır. 

Uzman doktorun tavsiyelerine ve önerilerini, uyguladığı tedavi yöntemine tamamen aynı bir biçimde uyum göstermek gerekmektedir. Bunun yanı sıra anne babanın da çocuğa karşı hoşgörülü ve sosyal gelişimi destekleyici olmaları çok önemli hususlardır. Hatta neredeyse tüm göre anne ve babaya düşmektedir demek yanlış olmayacaktır.

Ailenin çocuğunu kabullenmesi ve onu ileriye götürmeye çabalaması gerekmektedir. Anne babanın çocuklarına karşı anlayışlı diyalogları çocuğun sosyal gelişiminde çok daha fazla etkilidir. Aile içindeki anne babanın davranışları, çocuğu destekleyecek pozitif bir yaklaşımda olmalıdır. Aksi takdirde çocuk kötü etkilenir ve tedaviye yanıt vermez.

Sosyal gelişim geriliği tedavisi fiyatları ile ilgili bir yorum yapmak hiçbir şehir için mümkün değildir. Her şehirde, her semtte ve her doktora göre fiyat değişmektedir. Ayrıca fiyat belirlenirken hastalığın çocukta ne kadar ilerlediği, çocuğun ne kadar tedavi görmesi gerektiği de önemli noktalardır. Tedavi süreci sonrası sosyal gelişim geriliği zor yanları ortadan kaldırılır.

6 Yıllık Tecrübe

Sağlığın Her Alanında Öncüyüz
0+

Yıllık Seans

0+

Mutlu Müşteriler

0

Günlük Seans Programı