Yaygın Gelişimsel Bozukluk Ne Demek?

Yaygın Gelişimsel Bozukluk Ne Demek?

Yaygın Gelişimsel Bozukluk Ne Demek?

Yaygın gelişimsel bozukluk ne demek sorusu birçok insanın aklını kurcalayan ve aslında cevabını bulması çok basit olan bir soru çeşididir.

Bahsi geçen yaygın gelişimsel bozukluk hastalığı; erken çocukluk döneminde sosyal beceri, dil gelişimi ve davranış alanında uygun gelişememe veya gelişme kalbin olduğu bir grup psikiyatrik bozukluktur. Genel olarak bu bozukluklar gelişimin birçok alanında ciddi manada etkiler ve kalıcı işlev bozukluklarına yol açmaktadırlar.

Yani yaygın gelişimsel bozukluğu olan çocuklar yaşıtlarıyla aynı davranamaz ve aynı olmadıklarının farkında olmazlar. Dolayısıyla bu noktada velilerin üzerine çok önemli bir görev düşmektedir. Çocuklarında herhangi bir değişiklik veya normal dışı hareket gören bireylerin bir doktora başvurulması ardından da yaygın gelişimsel bozukluk ne demek sorusunun cevabını araştırılması gerekmektedir.

Yaygın Gelişimsel Bozukluk Türleri 

Yaygın gelişimsel bozukluk ne demek sorusunun cevabı öğrenildikten sonra türlerini araştırmak önemlidir. Daha önce de söz ettiğimiz gibi yaygın gelişimsel bozukluk alt basamaklar konusunda beşe ayrılmaktadır. Bunlardan ilki otistik bozukluktur. 

Otizim, yaşamın erken dönemlerinde başlayan ve ömür boyu süren, sosyal ilişkiler, iletişim, bilişsel gelişme de ve davranışlar da gecikme ve sapma ile giden bir bozukluk olarak kabul edilir. Genel olarak üç yaşından önce başlamaktadır. Yaklaşık olarak otistik bireylerin %70’i zeka geriliği ile de karşılaşmaktadır.

Otizim tüm sosyoekonomik düzeylerde ve tüm dünyada görülen bir hastalıktır. Toplumda otistik bozukluğun yüksek oranlarda olunduğu bildirilmektedir. Ancak, yaygın gelişimsel bozukluk ve tüm otistik bozukluk yelpazesi ele alınırsa 10.000 kişide 21 oranında görüldüğü belirlenmiştir. Cinsiyet olarak incelendiğinde ise otistik bozuklukta erkeklerin kızlardan üç kat daha fazla eğilimli olduğu görülmüştür. Ancak kızların erkeklere göre daha ciddi etkilenme eğiliminde olduğu da bilinen bir gerçektir.

Otistik çocuklar göz kontağı kuramazlar. Huzursuz görünürler, sözel veya sözel olmayan bir takım ifadeleri tepki vermezler ve bunun gibi birçok belirti vardır.

Bir diğer yaygın gelişimsel bozukluk asperger sendromudur. Bu sendrom da tipik olarak otizim de çocuklarda görülen sosyal ilişki ve iletişim sorunlarının yanı sıra Dar ilgi alanı görülmektedir. Çok sınırlı bir konuda çok derin bilgilere sahip olmaktadırlar. Otizimdan farklı olarak zamanında konuşmaya başlarlar. Aşırı bilgiçlik ve el becerilerini özel yetenekler çok tipik özelliklerdendir. Bu çocuklar normal veya üstün zekaya sahiptirler. Mekanik oyuncaklara çok düş günlerdir ve davranış sorunları meydana gelir. El kol hareketlerini mimiklerini ve vücut dilini kullanma konusunda sorunları vardır.

Yaygın gelişimsel bozukluklardan üçüncüsü ise dezintegratif bozukluğudur. Bu çocuklarda doğumdan sonra en az iki yıl tamamen normal gelişme söz konusudur. Sıklıkla üç veya dört yaşlarında ortaya çıkmaktadır. Bu tanıyı koyabilmek için belirtilerin on yaşından önce gelişmiş olması gereklidir. Çocukta bu bozukluğun başlaması ile huzursuzluk, kaygı ve daha önce kazanılmış olan konuşma gibi becerilerin hızla yitirilmesi gözlenecektir.

Bir diğer yaygın gelişimsel bozukluk ise rett sendromudur. Bu sendrom yalnızca kız çocukları görülmektedir. En önemli belirtisi normal bir doğum ve ilk beş ay normal gelişim takiben bebeğim başına büyümesin giderek durması ve kafa çapında görülen küçülmelerdir. 

Bu sendroma sahip olan çocuklar, elini belli bir amaca yönelik olarak kullanmaktan vazgeçmeleri ve tipik el hareketleri ile ayırt edilmektedir. İlk bir yıl içinde sosyal iletişimleri bozulur ve daha ileri yaşlarda eğer yürümeye başlamışlarsa yürümeleri de bozulmaktadır. Konuşmaların gelişmez veya gecikir.

Son olarak bahse geçecek olan yaygın gelişimsel bozukluk ise başka türlü adlandırılamayan yaygın gelişimsel bozukluktur. Daha önce açıkladığımız hiçbir yaygın gelişimsel bozukluk çeşidi tam olarak uymadığı için böyle bir alt grup ortaya çıkmıştır.

Yaygın Gelişimsel Bozukluk Belirtileri

Bireyler yaygın gelişimsel bozukluk ne demek sorusuna cevap bulduktan sonra bu bozukluğun belirtilerini araştırmaktadır. 

Yaygın gelişimsel bozukluk belirtileri; dil kullanmada ve anlamada zorluk, kişiler, nesneler ve olaylar ile ilişki kurma da zorluk, oyuncaklar ve nesnelerle alışık olunmayan tarzda oyun oynama, tanıdık çevre ve tüm davranışlar değişiklikler de zorlanma, yineleyici vücut hareketleri ve davranış tipleri biçiminde sıralanabilir.

Anne ve babalar çocukların da bu tarz bir hareket gözlemlerse direk olarak bir doktor yardımı almalıdırlar.Yaygın gelişimsel bozukluk ne demek bildikten sonra belirtilerini gözlemlemek çok kolay olacaktır.

Yaygın gelişimsel bozukluk performans belirleme formu bulunmakta ve bu form sonucunda belirtiler de kendini belli etmektedir.

Yaygın Gelişimsel Bozukluk Neden Olur?

Yaygın gelişimsel bozukluk ne demek sorusunun cevabını bildikten sonra buna neyin sebep olduğunu öğrenmek gereklidir. Otizmin ve diğer tüm yaygın gelişimsel bozuklukların neden olduğu henüz tam olarak bilinmemekle beraber en çok üzerinde konuşman konudur.

En çok üzerinde çalışma yapılan yaygın gelişimsel bozukluk otizimdir. Bu çalışmalar, genetik yatkınlığın otizmin gelişmesindeki en önemli faktör olduğunu, çevresel faktörlerin ancak tetikleyici olabileceğini meydana gelmiştir. 

Tek yumurta ikizlerinden birinde otizim olması durumunda yerinde olma olasılığını artırdığı bilinmektedir. Bu oran çift yumurta ikizlerinde çok daha düşüktür. Tartışmalı olmak ile beraber kurşun ve cıvaya maruz kalman da otizme neden olduğu düşünülmektedir.

 

 

Yaygın Gelişimsel Bozukluk Tedavisi

Yaygın gelişimsel bozukluk düzelir mi sorusu tedavi yöntemini ortaya çıkartır. Yaygın gelişimsel bozukluk nasıl tedavi edilir sorusu sıkça ebeveynlerin ve bilim adamlarının sorduğu bir sorudur.

Ancak bu hastalarının tedavisi tam olarak sağlanamamakta ve günümüzde bilinememektedir. Ancak belirli eğitimlerle ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen dersler ile kişilere yardım etmek mümkündür. Otistik çocuklara, bireysel tarafa, grup terapisi, özel eğitim ve gerekirse ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Tedavide ailenin bilgilendirilmesi ve eğitim önemli basamaklardandır. 

Otizim de tedavi edici bir ilaç günümüzde bulunmamaktadır. İlaç tedavisi, çoğunlukla birlikte rol alan davranış bozuklukları, hiperaktivite, tekrarlayıcı hareketlerin azaltılması ya da uykunun düzenlenmesi amacıyla tedaviye eklenmiştir. Kullanılan bazı ilaçların çocukları konuşma becerileri ve sosyal becerilerini pozitif gelişmelere yardımcı olabildiği bilinen bir gerçektir.

Yaygın gelişimsel bozukluk ne demek sorusunun cevabını öğrenen ve çocuklarında hangi tür bozukluğun olduğunu belirleyen ebeveynler, bir doktor eşliğinde tedaviye başlamalıdır.

6 Yıllık Tecrübe

Sağlığın Her Alanında Öncüyüz
0+

Yıllık Seans

0+

Mutlu Müşteriler

0

Günlük Seans Programı